کد مطلب: 49 | زمان ارسال: ۸:۲۱:۲۲ - پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 1,057 views | |

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم
در آغاز نور بوده و در پایان نیز نور خواهد بودارسال نظر


− یک = 1
قدسی تو آبروی غزل های خویش باش