درباره ما

با سلام ……………………………………………………………………
این سایت ، درواقع صفحه رسمی من است.
صفحه ای برای دل نوشته ها و یا آنچه که  به آن می اندیشم.
اگر ذوقی باشد غزلی ..
گاهی از اشعار خودم
گاهی از شاعران معاصر و یا کهن
گاهی متن برخی سخنرانی ها و یا فایل صوتی و تصویری از آنها
گاهی نقدی و نظری و یا شرح وتفسیری در حد بضاعت
گاهی مباحثی مثلا عرفانی، فلسفی، علمی و از این دست مطالب
گاهی یادداشت های روز و عکس العمل شخصی من به رویدادهای جاری
گاهی از ناشناخته ها و برخی اسرار و رموزات عالم در صورتی که به اصطلاح حال و حوصله ای باشد و بطلبد
گاهی بیان بهترین ها از هر شاخه ای البته از دیدگاه خودم
گاهی مباحث حقوقی ، که ناسلامتی رشته اصلی من است
خلاصه همه ما تا می اندیشیم، هستیم و تا هستیم باید بیاندیشیم و اندیشه ها را به اشتراک بگذاریم.
……………………………………………………………………………………………... با احترام « قدسی»

 

قدسی تو آبروی غزل های خویش باش