شرح غزلیات شمس …قسمت مقدمه

به نام خالق لوح وقلم مدتی پیش در یکی از انجمن ها غزلی از مولانا را بنا به درخواست دوستان ،مختصری شرح دادم. حال آن شرح را که در وبلاگ انجمن تماشاگه راز موجود است کپی کرده و در اینجا قرار می دهم. شرح غزل « گرجان عاشق دم زند» قسمت مقدمه… یکی از غزلیات بسیار... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش