شرح غزلیات شمس…قسمت چهارم

قدسی شرح غزل گر جان عاشق دم زند…قسمت چهارم همانگونه که پیش از این گفته شد جان کلام مولوی در این غزل در شش بیت آغازین غزل مستور است و ابیات بعدی در حقیقت شاخ و برگ دادن به اصل مطلب است و تایید و تقویت آن چیزی است که در ابیات نخستین فرموده است. اما در این... 

شرح غزلیات شمس… قسمت دوم

 ابتدا معانی برخی از لغات کلیدی این غزل را عرض کرده و سپس مستندات قرآنی و روایی آن به ویژه از نهج البلاغه را خواهم گفت. ۱_ جان عاشق .. . در این غزل منظور از جان عاشق،قلب انسان میباشد که جایگاه عشق و ایمان است ۲_ دم زند …. در اینجا دم زدن به معنای آه کشیدن... 

شرح غزلیات شمس…قسمت اول

قسمت اول… غزل «گر جان عاشق دم زند ….»  یکی از غزلیات اسرار آمیز جناب مولوی است که غزلی چند لایه و چند بُعدیست . به این صورت که در ابتدا می توان برداشتی کاملا عرفانی از این غزل داشت و البته در نهایت نیز چنین است. اما کار به همینجا ختم نمیشود و این غزل... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش