شرح غزلیات شمس…قسمت اول

قسمت اول… غزل «گر جان عاشق دم زند ….»  یکی از غزلیات اسرار آمیز جناب مولوی است که غزلی چند لایه و چند بُعدیست . به این صورت که در ابتدا می توان برداشتی کاملا عرفانی از این غزل داشت و البته در نهایت نیز چنین است. اما کار به همینجا ختم نمیشود و این غزل... 

شرح غزلیات شمس …قسمت مقدمه

به نام خالق لوح وقلم مدتی پیش در یکی از انجمن ها غزلی از مولانا را بنا به درخواست دوستان ،مختصری شرح دادم. حال آن شرح را که در وبلاگ انجمن تماشاگه راز موجود است کپی کرده و در اینجا قرار می دهم. شرح غزل « گرجان عاشق دم زند» قسمت مقدمه… یکی از غزلیات بسیار... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش