عوالم هستی …قسمت دوم

اندیشه های قدسی ادامه موضوع عوالم هستی … قسمت دوم . . . ب ) –  اراده فعلی یا ( صفاتی و امری) … همانطور که گفتم اراده ذاتی خداوند کاملا پنهان است و ما نمیدانیم که چه چیزی در آن وجود دارد اما وقتی که اراده خداوند ، مشمول امر او نیز شد  ، موجودات به مرحله... 

عوالم هستی…قسمت اول

مراتب وجودی … ابتدا و پیش از هر مرتبه ای در آفرینش ، مرتبه ای است که خود، ذات المراتب بوده و ماورای هر مرتبه و جهت و سمت و سویی است ، آفریدگار و خالق والا یی که علی الاطلاق بلند مرتبه است ، اینجا صحبت از عالم اسماء و صفات جمالی و جلالی خداوند است ،عالم... 

عوالم هستی… قسمت سوم

اندیشه های قدسی ۳- عالم خلق …..   عالم خلق همان کارگاه خلقت وآفرینش است، همانطور که از اسمش پیداست عالمیست که همه موجودات در آن عالم خلق میشوند ودر آن بستری که برایشان مهیا شده است شکل وجودی به خود می گیرند عالم خلق نیز دو مرحله دارد ( ۱- عالم خلق اول... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش