قدسی…مولانا

مولانا این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این خضر است و الیاس این مگر یا آب حیوانی است این این باغ روحانی است این یا بزم یزدانی است این سرمه سپاهانی است این یا نور سبحانی است این آن جان جان افزاست این یا جنت المأواست این ساقی خوب ماست این... 

شرح غزلیات شمس…قسمت اول

قسمت اول… غزل «گر جان عاشق دم زند ….»  یکی از غزلیات اسرار آمیز جناب مولوی است که غزلی چند لایه و چند بُعدیست . به این صورت که در ابتدا می توان برداشتی کاملا عرفانی از این غزل داشت و البته در نهایت نیز چنین است. اما کار به همینجا ختم نمیشود و این غزل... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش